მიმართვა - ღია წერილი საქართველოს პრეზიდენტს და საქართველოში მცხოვრებ ხალხებს

გოჩა ძასოხოვის მიმართვა საქართველოს მოსახლეობისადმი

იხ. ბმული

გ. ძასოხოვის ბიოგრაფიული მონაცემები (იხ. ბმული)