წიგნი: საქართველოს უკანასკნელი მეფე

საქართველოს უკანასკნელ მეფედ ისტორიის სახელმძღვანელოებში სოლომონ მეორე არის შეყვანილი, მაგრამ საქმე ასე მარტივად არ გახლავთ...

გთავაზობთ ისტორიკოს ნიკო ჯავახიშვილის უახლეს გამოკვლევას (გაყევით ბმულს):  ნიკო ჯავახიშვილი