"გურჯისტანის ვილაიეთი" - დოკუმენტური ფილმი

"გურჯისტანის ვილაიეთი" - დოკუმენტური ფილმი

  როგორც ევრაზიის ინსტიტუტი იუწყებოდა, მომზადდა ფილმი, სახელწოდებით "გურჯისტანის ვილაიეთი",

რომელშიც განხილულია სირიის მოვლენების გამომწვევი მიზეზები, თურქეთის საგარეო პოლიტიკა და ამასთან დაკავშირებით, საქართველოსათვის არსებული ისლამისტური საფრთხე.