ქართული ისტორიული ცნობიერების რეინკარნაცია ილია ჭავჭავაძის ფენომენში

აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომლის ნოდარ ხონელიძის სტატია, "ისტორიული ცნობიერების რეინკარნაცია ილია ჭავჭავაძის ფენომენში

(თანამედროვე გააზრება)", გამოქვეყნებულია კრებულში - ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, 2008 წ.

ბმული: