დავით მხეიძე საზოგადოების "რევოლუციური" გარყვნის შესახებ

ცნობილი პუბლიცისტის, დავით მხეიძის მძაფრი სტატია გაზეთში "საქართველო და მსოფლიო".