უკრაინაში გაგზავნილი ქართველი ბოევიკების შესაძლო თავშესაფარი

უკრაინაში გაგზავნილი ქართველი ბოევიკების შესაძლო თავშესაფარი

  ქართული საზოგადოებრიობის წარმომადგენლები მონაწილეობას ღებულობენ დისკუსიაში და გამოხატავენ საკუთარ აზრს საქართველოში ნატოს ეგიდით ე. წ. „სასწავლო ცენტრის“ გახსნის პერსპექტივასთან დაკავშირებით.

„საერთო გაზეთი“ აგრძელებს საზოგადოების ცალკეულ წევრებთან ინტერვიუების გამოქვეყნებას.

იხ. „საერთო გაზეთი“, 4 მარტი, 2015 წ.

დისკუსიის დასაწყისი.