ავლევი-კნოლევი: ყველასაგან დავიწყებულნი - ფოტორეპორტაჟი

ავლევი-კნოლევი: ყველასაგან დავიწყებულნი - ფოტორეპორტაჟი

ქართულ-რუსული დიალოგისა და თანამშრომლობისთვის სახალხო მოძრაობა, ევრაზიის ინსტიტუტის ხელშეწყობით, კვლავ დაეხმარა კონფლიქტის ზონის მოსახლეობას

- ამჯერად იმ სოფლებს, რომლებიც საინფორმაციო გამოცემებში თითქმის არ ხვდებიან და ხალხი იქ უკიდურეს გასაჭირშია. ამბულატორიული სამედიცინო დახმარება ქართლელებს ქალთა საბჭოს რეკომენდაციით კვლავ დედათა და ბავშვთა დიაგნოსტიკურიმა ცენტრმა გაუწია, ისევე, როგორც მანამდე სოფ. დირბში.