ჩვენი გვერდი "ფეისბუქზე"
პარტნიორები
ტრიბუნა
თავფურცელი
ანალიზი
21.01.2011
2003 - 2010 წლების ქართული რეფორმები და რუსეთი

ჩვენი რუსი კოლეგა, პოლიტოლოგი ანდრეი ეპიფანცევი საიტზე "აპნ.რუ" თითქმის ამომწურავად აანალიზებს 2003 - 2010 წლების მანძილზე საქართველოში გატარებულ რეფორმებს სახელმწიფო მართვისა და ეკონომიკის სფეროში. მეტად ობიექტური, ფაქტებზე აგებული ანალიზის (თუმცა ზოგ შემთხვევაში შეიძლება ავტორთან გარკვეული ფაქტებისა და დასკვნების უზუსტობასთან დაკავშირებით შედავება) საფუძველზე ავტორი ინტერესდება კითხვით, რამდენად მისაღები და აუცილებელია ქართული რეფორმების გამოცდილების გამოყენება რუსეთში. მიგვაჩნია, რომ ქართული მას-მედიის წარმომადგენლები აუცილებლად უნდა დაინტერესდნენ ეპიფანცევის ამ სტატიით და მასში თავმოყრილი ფაქტები და დასკვნები მაქსიმალურად უნდა იქნას გავრცელებული საკუთრივ საქართველოში. რუსი პოლიტოლოგი ამ ობიექტური სტატიით მხოლოდ მოწონებას იმსახურებს. სტატია, მისი დიდი მოცულობის მიუხედავად, იოლად და საინტერესოდ იკითხება.

Реформы в Грузии. Анализ грузинских реформ. Применимы ли они в России?

თემატური სტატიები
პარტნიორები
"სკივრი"