ჩვენი გვერდი "ფეისბუქზე"
პარტნიორები
ტრიბუნა
თავფურცელი
"სკივრი"
18.10.2010
ბალტიისპირეთი და შუა აზია რუსეთის იმპერიისა და სსრკ-ის შემადგენლობაში:
პოსტსაბჭოური ქვეყნების სახელმძღვანელოების მითები და სოციალურ-ეკონომიკური გათვლების რეალობა.

სსრკ-ის დაშლის შემდეგ წარმოშობილი ე. წ. სუვერენულ სახელმწიფოებში მოდად იქცა საბჭოთა წარსულის ცალმხრივად ნეგატიური შეფასება. "ახალი ძველი" ელიტები, ანუ ყოფილი პარტნომენკლატურა, რომელიც საბჭოთა პერიოდში მომაბეზრებლად ქადაგებდა ხალხთა მეგობრობას, ახალ ვითარებაში ნაციონალისტურ "ლიანდაგებზე" გადავიდა.

მაგრამ ალბათ "პატრიოტული ისტორია" ექსპერტულ საზოგადოებას მაინც ნაკლებად უნდა აინტერესებდეს, უფრო საინტერესო კი სიმართლე უნდა იყოს.

წინამდებარე წიგნი დაზღვეული არ არის ცალკეული ხარვეზებისგან და არასწორი შეფასებებისგან, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ იგი მთლიანობაში აქტუალური და სასარგებლო ლიტერატურის რიცხვს განეკუთვნება.

ПРИБАЛТИКА и СРЕДНЯЯ АЗИЯ в

თემატური სტატიები
პარტნიორები
"სკივრი"