ჩვენი გვერდი "ფეისბუქზე"
პარტნიორები
ტრიბუნა
თავფურცელი
"სკივრი"
13.02.2009
მიმართვა - ღია წერილი საქართველოს პრეზიდენტს და საქართველოში მცხოვრებ ხალხებს

გოჩა ძასოხოვის მიმართვა საქართველოს მოსახლეობისადმი იხ. ბმული

გ. ძასოხოვის ბიოგრაფიული მონაცემები (იხ. ბმული)

თემატური სტატიები
პარტნიორები
"სკივრი"