ანონსი: ევრაზიის ინსტიტუტი დოკ. ფილმს "გურჯისტანის ვილაიეთი" ასრულებს

ანონსი: ევრაზიის ინსტიტუტი დოკ. ფილმს "გურჯისტანის ვილაიეთი" ასრულებს

დოკუმენტური ფილმი "გურჯისტანის ვილაიეთი", რომელიც ევრაზიის ინსტიტუტის მიერ მზადდება, 2016 წლის იანვარში გავრცელდება ინტერნეტის, ზოგიერთი ტელევიზიისა და კომპაქტ-დისკების საშუალებით.

  ფილმში საუბარია სირიის მოვლენებზე, საქართველოსათვის ისლამისტურ საფრთხეზე და თურქეთის საგარეო პოლიტიკაზე საქართველოსთან მიმართებაში. მაყურებელი გაეცნობა საინტერესო ფაქტოლოგიურ მასალას, ქართველი ექსპერტების მოსაზრებებთან ერთად.