გ. რცხილაძე და ა.ხიდირბეგიშვილი სავიზო რეჟიმის გაუქმებაზე და ფრენების აღდგენაზე - კომენტარი რუსულ სააგენტოს

გ. რცხილაძე და ა.ხიდირბეგიშვილი სავიზო რეჟიმის გაუქმებაზე და ფრენების აღდგენაზე - კომენტარი რუსულ სააგენტოს

სააგენტო РИАФАН (მედიაჯგუფი «Патриот», ევგენი პრიგოჟინის ერთ-ერთი მთავარი საინფორმაციო რესურსია):