გამარჯვების დღე – ქართველ პოლიტიკოსთა მოსაზრებები

გამარჯვების დღე – ქართველ პოლიტიკოსთა მოსაზრებები

 ევრაზიის ინსტიტუტის პორტალმა „პოლიტფორუმი“ ბლიცინტერვიუები ჩამოართვა ზოგიერთ ქართველ პოლიტიკოსს, მმართველი კოალიციის პარლამენტარების ჩათვლით.

მათ მიეცათ შეკითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ აფასებენ საქართველოსათვის 9 მაისის მნიშვნელობას, როგორი დამოკიდებულება აქვთ დიდი სამამულო ომის სწავლების ამჟამინდელი მდგომარეობისადმი სკოლებში და აგრეთვე, რას ფიქრობენ ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონიდან ახალგაზრდა დევნილებისათვის მოწყობილ სემინარზე, რომელიც სწორედ მეორე მსოფლიო ომის თემატიკას მოიცავდა.