საქართველოს ხალხთა ასამბლეა: “როგორი კავკასიური სახლის აშენება გადაწყვიტა დამნაშავე სააკაშვილმა”

ადამიანი, რომელიც საქართველოს დღევანდელი რეჟიმის სათავეშია, გამუდმებით ახერხებს ჩვენს დათრგუნვას ახალი იდეებით. ილუზიები, რომლითაც ეს არც თუ ჯანმრთელი ადამიანი იკვებება,

საქართველოში მინდა!

შავ-თეთრ ფერებში მოვლენების აღქმა ზოგადად ყველა რევოლუციურ ხანას ახასიათებს. საქართველოში ეს ორი ფერიც პრივატიზებულია. ერთნი ყველაფერს ნათელ ტონებში აღიქვამენ,

განათლების სისტემაში "მანდატურთა" ინსტიტუტის შესახებ

ადამიანის უფლებათა დამცველი, საბჭოთა ეპოქის დისიდენტი უმწიკვლო რეპუტაციით - რომან ფინი, რომელმაც თავის ძირითად საცხოვრებელ ადგილად 1997 წლიდან საქართველო აირჩია და 2008 წლიდან 

მოსადის სამეცნიერო ცენტრი ქაიროს შუაგულში

ებრაელი ავტორი, შმუელ ერუშალმი თავის სტატიაში საუბრობს ისრაელის სადაზვერვო სამსახურის, მოსადის, ძირგამომთხრელ საქმიანობაზე ეგვიპტეში. მასალა იბეჭდება რუსულად.

ისრაელის კანონი ეთნიკურ ერთგულებაზე და დემოკრატიის ცნება

ებრაელი ავტორი შმუელ ერუშალმი, რომელიც თავად ისრაელის მოქალაქეა, მკვეთრად აკრიტიკებს ისრაელის მთავრობის ახალ ინიციატივას, ისრაელის მოქალაქეობის მიღების და ისრაელში მუშაობის მსურველთა მხრიდან ისრაელის სახელმწიფოსადმი ფიცში ამ სახელმწიფოს "ებრაული ხასიათის" აღიარების მოთხოვნასთან დაკავშირებით.

Израильский закон об этнической верности и понятия демократии

Уже много месяцев подряд, в израильских политических кругах ведётся дискуссия, сопровождаемая конкретными шагами со стороны Кнeссeта, по принятию закона, согласно которому неевреи, желающие быть гражданами государства Израиль, будут обязаны приносить присягу на верность еврейскому и демократическому государству. За инициативой этого законопроекта стоит министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман. Меня лично меньше всего интересует тот факт, что в данном случае речь идёт о присяге на верность еврейскому государству. Если бы речь шла на верность арабскому, французскому или скажем, русскому государству – тоже был бы против.

 

Мне, как истинному коммунисту и демократу, важен в данном случае сам факт, существования идеи присяги на верность государству, устроенному по этническому принципу. По-моему нужно обладать особым лицемерием, чтобы говорить о еврейском и в то же время демократическом государстве; так же самоe, как только лицемер может говорить о белом и демократическом или же наоборот, о чёрном и демократическом государстве. По своему определению идея преданности определённому этносу - не может иметь ничего общего с понятиями о демократии. Ибо истинная демократия не может базироваться на предоставлении той или иной этнической группе привилегированного статуса. Демократия (даже буржуазная), должна гарантировать равенство представителям всех этносов, живущих в определённой стране. Согласно понятиям демократии гражданство должно предоставляться абсолютно всем негражданам страны как таковым, живущим на её территории и желающим стать её гражданами. Кто-то может мне возразить: но ведь ни одно государство мира (включая "просвещённую" Европу) не раздаёт гражданство просто так. Я согласен, в буржуазном строе истинной демократии нет и не может быть. Но даже в таких лицемерных странах, известных своим двуличием, как страны ЕС – предоставление гражданства не обуславливается верностью той или иной этнической группе.

 

Не знаю, можно ли сравнить сегодняшний Израиль с ЮАР времён апартеида, но одно ясно на сто процентов: нынешний израильский режим чувствует полную неуверенность в своём собственном будущем. Ибо государства уверенные в себе (даже буржуазные государства) могут принимать какие угодно антинародные законы, государства уверенные в своём будущем могут делать какие угодно глупости, но большинство из них никогда в жизни не додумается до принятия подобного либермановскому закона о гражданстве.

 

Меня как марксиста-ленинца, верящего в интернационализм, меньше всего волнует, что данный закон намерены принять и осуществить на территории Израиля; верховенство Ислама над другими религиями в арабских странах, мне тоже несовсем симпатично; да и попытки французских властей депoртировать из Франции эмигрировавших в неё в последнее время цыган, мягко говоря, походят на действия Третьего Рейха... И таких примеров можно привести сотнями и тысячами. Ну во-первых, никто не утверждает, что остальные страны капитала более демократичные чем Израиль. А во-вторых, хотя бы официально и на бумаге, страны Западной Европы, так и да гарантируют равенство. Хотя на практике, я согласен, Запад ни чем не лучше Государства Израиль: тот же расизм, те же попытки попрания прав и свобод нацменьшинств и иммигрантов, то же классовое неравенство, но без законодательных актов, узаконивающих ущемление прав по национальному или религиозному признаку (хотя и там есть политики, правда не имеющие серьёзной поддержки, пытающиеся время от времени инициировать законопроекты ксенофобного содержания).

 

А теперь, мне хотелось бы высказать своё отношение к теме Закона о присяге на верность этническому государству, с чисто марксистско-ленинских позиций.

 

Так вот, и Маркс, и Энгельс и Ленин были ярыми противниками идеи присяги на верность какому бы то ни было государству, а тем более этническому государству. С точки зрения марксистско-ленинской теории, государство рассматривается не более чем средство для достижения определённых целей: буржуазное государство – это средство для обеспечения власти буржуазии и её контроля над массами, а государство рабочих и крестьян - это средство для построения бесклассового общества, через диктатуру пролетариата, как промежуточный этап.

 

Буржуазия использует национализм и идеи патриотизма для углубления противоречий между различными группами рабочего класса, с целью недопущения его объединения в мощную политическую силу. Закон о присяге на верность еврейскому, то-есть этническому государству инициированный Авигдором Либерманом, является одним из множества шагов предпринимаемых капиталистической системой для раскола класса рабочих и крестьян, как в отдельно взятой стране, так и во всём мире. Буржуазия, пойдёт на всё для недопущения революции рабочих. Буржуазные элиты (и не только еврейские) что бы удержаться у власти будут готовы натравливать рабочих разных национальностей друг против друга; буржуазия (особенно буржуазия империалистических стран) будет готова развязывать империалистические войны, убеждая своих рабочих, что рабочие соседнего государства – это враги. И поэтому, каждый по-настоящему прогрессивный человек просто обязан противиться Закону о гражданстве, за проектом которого стоит министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман, а также любому другому закону такого типа, в не всякой связи в каком государстве и кем он был инициирован. Только полная ликвидация любых форм расизма, национализма и ксенофобии является истинным интересом всех без исключения народов мира (в том числе и народов Палестины). Только осознание еврейскими и арабскими народными массами, живущими на земле Палестины своей классовой общности, способно решить раз и навсегда проблемы отношений между жителями этой земли. А законы типа того, что инициировал Либерман, являются не более чем очередной попыткой правящих элит ввести трудящихся Палестины в заблуждение, приводя к всё новым войнам между еврейскими, арабскими, русскими и другими рабочими, являющими рабочий класс Палестины.

 

 

 

Шмуэль Ерушалми

 

 

поэт и публицист

არგამსვლელი პაიკი „ჭადრაკის უდიდეს დაფაზე“

ჩემი ნება რომ იყოს, საქართველოში ევროპელი დამკვირვებლების კონტიგენტს წინასაომარ განგაშს გამოვუცხადებდი. მკითხავთ, რატომ? ძალიან მარტივია - მიშას რადიკალურად მშვიდობისმოყვარე

უდენოდ დარჩენილი თბილისისგან მიღებული პოლიტიკური სარგებელი

ინტერვიუ ჟურნალისტური გამოძიების სააგენტო "დრო და სივრცის" ხელმძღვანელთან ბატონ თენგიზ ჩხიკვაძესთან, საქართველოს უახლოესი წარსულის შესახებ.

დესტაბილიზაცია კავკასიაში – დასავლეთის წინასწარ განზრახული პროვოკაციაა

თავდაპირველად დავესესხები კომუნისტური პარტიიდან რუსეთის სახელმწიფო დუმის დეპუტატის ვიქტორ ილიუხინის ინტერვიუს, რომელიც მან მისცა აზერბაიჯანულ პორტალს.

ვითომ ამ გზით მივალთ ტაძრამდე ?

ერთობ მოსავლიანი გამოდგა საქართველოს ხელისუფლებისთვის გასული ზაფხული. დასავლურმა დიპლომატიამ ზედიზედ ისეთი ყურადღება გამოიჩინა ზოგიერთი ექსპერტის მტკიცებით მივიწყებულ-მიგდებული ქვეყნისადმი,