მსოფლიო ფინანსური კრიზისის აქტუალური პერიპეტიები ევროკავშირში

მილიარდობით სახელმწიფო დახმარებების მიუხედავად, ბევრ ევროპულ ქვეყანაში შესაძლოა, ბანკების გადარჩენის მიღებული პაკეტები ჩაიშალოს.

საერთაშორისო ურთიერთობები

ნოდარ ხონელიძე

სამანდატო პალესტინა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი გეოპოლიტიკური ინტერესების ფოკუსში (1945-48); საერთაშორისო ურთიერთობების იმანენტურ ნიშან-თვისებათა გამოსავლენად

XX საუკუნის საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორიიდან 1947-48 წლებში პალესტინის დაყოფის გამო გაერო_ში დიპლომატიური ბრძოლის ზოგიერთი ასპექტი

წარმოდგენილი სტატია დაიბეჭდა აკად. გიორგი წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტისა და თბილისის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის პეიოდულ გამოცემაში პერსპექტივა XXI (კრებული IX)

adasdasdasdasda

შეხვედრაზე გაიმართა დისკუსია, რომელშიც მონაწილეობდნენ თურქოლოგი ზაურ მჭედლიშვილი, კავკასიოლოგი მამუკა არეშიძე, პოლიტოლოგი, პროფესორი ვალერიან დოლიძე,

adasdasdasdasda