რუსული "რბილი ძალის" არარსებობა საქართველოს მაგალითზე

რუსული "რბილი ძალის" არარსებობა საქართველოს მაგალითზე

 9 დეკემბერს მოსკოვში, რუსეთის ხალხთა მეგობრობის უნივერსიტეტში (РУДН), ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ორგანიზებით ჩატარდა კონფერენცია

"რუსეთის საგარეო პოლიტიკა დსთ-ს სივრცეში". სხვა სპეციალისტების გარდა, კონფერენციაზე მოხსენება წაიკითხა პოლიტ.მეცნ. კანდიდატმა, ევრაზიის ინსტიტუტის ხელმძღანელმა, გულბაათ რცხილაძემ. მისი გამოსვლის თემა იყო: "რუსული 'რბილი ძალის' არარსებობა საქართველოს მაგალითზე" (მოისმინეთ აუდიო).