ჩვენი გვერდი "ფეისბუქზე"
პარტნიორები
ტრიბუნა
თავფურცელი
ტრიბუნა
17.05.2010
გეოგრაფიული მდებარეობის გავლენა მსოფლიოს ხალხთა და კერძოდ, საქართველოს ისტორიაზე, პოლიტიკურ ძლიერებასა და დემოგრაფიაზე

განყოფილებაში "ტრიბუნა" ვაქვეყნებთ საქართველო მეცნიერებათა აკადემიის დემოგრაფიული და სოციოლოგიური კვლევის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლის ზაზა წიქორიძის სტატიას, რომელშიც განხილულია გეოგრაფიული ფაქტორების გავლენა სახელმწიფოების და ხალხების ისტორიული არსებობის სხვადასხვა მხარეებზე.

სტატია pdf-ში

თემატური სტატიები
პარტნიორები
"სკივრი"