ჩვენი გვერდი "ფეისბუქზე"
პარტნიორები
ტრიბუნა
თავფურცელი
ანალიზი
17.04.2015
უცხოური რელიგიური სექტები, როგორც დასავლეთის პოლიტიკური იარაღი

  საერთაშორისო სამართლის მაგისტრი შოთა აფხაიძე აგრძელებს რელიგიის პოლიტიკურ ინსტრუმენტალიზაციასთან დაკავშირებული საკითხების კვლევას. მისმა ნაშრომმა "პოლიტიკური ისლამის აქტივიზაცია საქართველოში: ძირითადი ფაქტები და ტენდენციები" – დიდი გამოხმაურება ჰპოვა, პირველ რიგში, რუსეთის საექსპერტო წრეებში. 

  შემდეგი გამოკვლევა შ. აფხაიძემ დასავლური სექტების საქართველოში აქტიურობას მიუძღვნა. ქვემოთ სწორედ ამ გამოკვლევას წარმოგიდგენთ:

 

უცხოური რელიგიური სექტები, როგორც პოლიტიკური იარაღი.

თემატური სტატიები
პარტნიორები
"სკივრი"