ჩვენი გვერდი "ფეისბუქზე"
პარტნიორები
ტრიბუნა
თავფურცელი
"სკივრი"
28.04.2013
ისტორია: ოსები საქართველოს დროშის ქვეშ

მკითხველებს ვთავაზობთ პროფ. ნიკო ჯავახიშვილის ნარკვევს ქართულ-ოსური და ქართულ-ჩრდილოკავკასიური ურთიერთობების ისტორიიდან, რომელიც ინგლისურ ენაზე გამოქვეყნდა ვარშავაში, 2012 წელს, ჟურნალში "Pro Georgia". ქართულ და რუსულ ენებზე ქვეყნდება პირველად.

ნ.ჯავახიშვილი: ოსები საქართველოს დროშის ქვეშ (მე-18 საუკუნის მეორე ნახევარი).

თემატური სტატიები
პარტნიორები
"სკივრი"