ჩვენი გვერდი "ფეისბუქზე"
პარტნიორები
ტრიბუნა
თავფურცელი
ანალიზი
13.06.2012
სტუდენტების გამოკითხვა: საპროტესტო განწყობები

ევრაზიის ინსტიტუტის სოციოლოგიის სამსახურის მიერ 21-30 მაისს ჩატარდა კვლევა, რომლის მიზანი იყო სტუდენტებში საპროტესტო განწყობების გამოვლენა.

გამოკითხული იქნა: თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, თბილისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის, თავისუფალი უნივერსიტეტის (ESM), თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის და თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 328 სტუდენტი ( 172 გოგონა, 156 ვაჟი).საპროტესტო განწყობები1.ბოლო თვის განმავლობაში ამჩნევთ თუ არა უკმაყოფილებას საზოგადოებაში. ადამიანების მზადყოფნას, მიიღონ მონაწილეობა საპროტესტო აქციებში საკუთარი უფლებების დაცვის მიზნით?1.1.   დიახ 47 %1.2.   არა  18%1.3.  მიჭირს პასუხის გაცემა 35 %2.როგორ ფიქრობთ, ბოლო თვის განმავლობაში საზოგადოების უკმაყოფილება, ადამიანების მზადყოფნა მიიღონ მონაწილეობა საპროტესტო აქციებში მატულობს თუ კლებულობს?2.1.   მატულობს 54 %2.2.   კლებულობს 13 %2.3.   მიჭირს პასუხის გაცემა 33 %3.პირადად თქვენ განიცდით თუ არა უკმაყოფილებას ქვეყანაში არსებული მდგომარეობით, ხართ თუ არა მზად, მონაწილეობა მიიღოთ საპროტესტო აქციებში?3.1.   მაქვს სრული მზადყოფნა 34 %3.2.   არ მივიღებ მონაწილეობას 31 %3.3.   მიჭირს პასუხის გაცემა 35 %4.როგორ ფიქრობთ, საქართველოს მოსახლეობის რა პროცენტი გრძნობს უკმაყოფილებას და არის მზად მიიღოს მონაწილეობა საპროტესტო აქციებში?4.1.   0 – 10% : 7 %4.2.   11 – 20 % : 19 %4.3.   21 – 30% : 12 %4.4.   31 -40 % : 14%4.5.   41 – 50%  :17 %4.6.   51 – 60% : 22%4.7.  61 – 70% : 6 %4.8.  71 – 80% :  2 %4.9.  81 – 90% : 1 %4.10.  91 – 100% : 0%5.თუ უახლოვეს კვირა დღეს იმ ქალაქში(სოფელში), სადაც თქვენ ცხოვრობთ, მოეწყობა საპროტესტო აქციები, მიიღებთ თუ არა მათში მონაწილეობას?5.1.   მივიღებ მონაწილეობას 21 %5.2.   არ მივიღებ მონაწილეობას 57 %5.3.   მიჭირს პასუხის გაცემა 22 %ლევან მეტრეველი -სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ევრაზიის ინსტიტუტის სოციოლოგიური სამსახურის ხელმძღვანელი
თემატური სტატიები
პარტნიორები
"სკივრი"